Saturday, 4 Jul 2020
Soạn văn lớp 8 Uncategorized

Soạn văn bài: Trợ từ, thán từ

Soạn văn bài: Trợ từ, thán từ

I. Kiến thức cơ bản

1. Trợ từ

a. Nghĩa của các câu (trong sách giáo khoa) có chỗ khác nhau:

 • Nó ăn hai bát cơm: nói lên sự việc khách quan.

 • Nó ăn những hai bát cơm: ngoài ý nghĩa khách quan, còn có ý nhấn mạnh đánh giá việc nó ăn hai bát cơm là nhiều.

 • Nó ăn có hai bát cơm: đánh giá nó ăn hai bát cơm là ít, không đạt mức bình thường.

Câu 2: Như vậy các từ "những" và "có" ở các câu trong mục 1 là dùng để đánh giá, nhấn mạnh sự vật, sự việc được nói đến trong câu.

2. Thán từ

a.

 • – "Này" là tiếng thốt ra để gây sự chú ý của người đối thoại.

 • – "A" trong trường hợp này là tiếng thốt ra để biểu thị sự tức giận khi nhận ra một điều gì đó không tốt.

 • – "Vâng" là thể hiện sự đáp trả lời người khác.

b. Nhận xét về cách dùng các từ: này, à, vâng bằng cách lựa chọn những câu trả lời đúng:

 • (a) Các có thể làm thành một câu độc lập

 • (b) Các từ ấy có thể dùng cũng những từ khác làm thành một câu và thường đứng đầu câu.

II. Luyện tập

Câu 1: Các từ là trợ từ trong các câu

 • a. Chính thầy là đã tặng tôi quyển sách này

 • c. Ngay tôi cũng không biết đến việc này

 • g. Cô ấy đẹp ơi đẹp

 • i. Tôi nhắc anh những ba bốn lần mà anh vẫn quên.

Từ chính ở câu (b) là tính từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng trước, các từ ở câu (d), (e), (h) không phải là trợ từ

Câu 2: Giải thích nghĩa của các từ:

 • a. Lấy: từ dùng để nhấn mạnh mức tối thiểu, không yêu cầu hơn

 • b.

 • Nguyên: chỉ có như thế, không có gì thêm, gì khác.

 • Đến: từ biểu thị ý nhấn mạnh về tính chất bất thường của một hiện tượng để làm nổi bật mức độ cao của một việc.

 • c. Cả: Từ biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ cao hơn.

 • d. Cứ: Từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái khẳng định, không kể khách quan như thế nào.

Câu 3: Chỉ ra các thán từ:

 • a. này, à

 • b. ấy

 • c. vâng

 • d. chao ôi

 • e. hỡi ơi

Câu 4: Nghĩa của các thán từ:

a.

 • Ha ha: từ gợi tả tiếng cười to tỏ ý thoải mái.

 • Ái ái: tiếng thốt lên khi bị đau đột ngột

b. Than ôi: biểu thị sự đau buồn, thương tiếc.

Câu 5: Ý nghĩa câu tực ngữ "Gọi dạ bảo vâng" khuyên bảo chúng ta cách dùng thán từ gọi đáp biểu thị sự lễ phép.

Xem thêm:  Cảm nhận về nỗi buồn chinh phụ trong đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Post Comment