Tuesday, 7 Jul 2020
Soạn văn lớp 10 Uncategorized

Soạn văn bài: Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả (Nguyễn Du)

Soạn văn bài: – Phần 1: Tác giả ()

Câu 1: Những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời Nguyễn Du có ảnh hưởng đến việc sáng tác Truyện Kiều:

– Thời đại và gia đình

  • Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên quê ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

  • Ông sinh trường trong một gia đình đại quý tộc nhiều đời làm quan to và có truyền thống về . Cha là tể tướng Nguyễn Nghiễm.

  • Nguyễn Du sống trong thời kỳ lịch sử đầy biến động, chế độ phong kiến Việt Nam rơi vào khủng hoảng trầm trọng, các tập đoàn phong kiến Lê – Trịnh – Nguyễn tranh giành quyền lực, phong trào nông dân khởi nghĩa nổi lên khắp nơi đỉnh cao là phong trào Tây Sơn.

– Cuộc đời:

  • Sống phiêu bạt nhiều nơi trên đất Bắc, ở ẩn ở Hà Tĩnh.

  • Làm quan dưới triều Nguyễn, đi sứ Trung Quốc,…

– Đánh giá: Nguyễn Du là người có vốn hiểu biết sâu rộng, phong phú về của Nguyễn Du có phần do chính cuộc đời phiêu bạt, trải nghiệm nhiều tạo thành.

Câu 2: Các sáng tác chính của Nguyễn Du và đặc điểm chủ yếu của chúng

Các sáng tác chính của Nguyễn Du:

– Chữ Hán

   + Thanh Hiên thi tập

   + Nam Trung tạp ngâm

   + Bắc Hành tạp lục

– Chữ Nôm

Xem thêm:  Kể lại một câu chuyện sâu sắc của tuổi thơ: Vết sẹo

   + Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều)

   + Văn chiêu hồn

Đặc điểm chung các tác phẩm: các tác phẩm thể hiện tư tưởng, nhân cách, tình cảm của nhà thơ:

– Thể hiện tư tưởng nhân đạo: đề cao giá trị nhân văn . Các tác phẩm đó đều thể hiện sự cảm thông sấu sắc của Nguyễn Du đối với cuộc sống của , nhất là những người nhỏ bé, bất hạnh,… đó là kết quả của quá trình quan sát, suy ngẫm về cuộc đời, về của tác giả.

– Lên án, tố cáo những thế lực đen tối chà đạp con người. Với Truyện Kiều, đó không chỉ là sự lên án xã hội, mà còn là sự ngợi ca, trân trọng con người và vẻ đẹp kì diệu của tình yêu đôi lứa.

Post Comment